:: F-Shield :: Mer om :: Tjänster :: Kontakt
Incidenthantering Intrångsskydd & Virusskydd Network Access Control Data Loss Prevention

Stulna Laptops är inte den enda orsaken till att känsliga uppgifter läcker ut från företag och myndigheter. E-post, Snabbmeddelanden (IM), USB diskar, CD och andra media bär också på känsliga uppgifter som kan leda till samma typ av problem som orsakats av förlorade laptops.

 

Data Loss Prevention (DLP) är ett system för att identifiera, övervaka och skydda känslig data. Informationen kan antingen vara i rörelse (t.ex. i ett nätverk), eller data i vila (t.ex. på en filserver). Genom innehållsfiltrering av ett centraliserat system så upptäcks och förhindras obehörig användning och överföring av konfidentiell information.

 

Data Loss Prevention är ett av årets mest marknadsförda och samtidigt minst förstådda verktyg i säkerhetsvärlden. Med många olika namn och tekniska lösningar kan vara svårt att förstå värdet av DLP och vilka produkter som bäst passar i er miljö.

 

Vi kan hjälpa er med den nödvändiga kunskap som behövs för att förstå tekniken och införa den på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.   

 

 

                                                                                                                                  Copyright © 2009 F-Shield Network Security AB