:: F-Shield :: Mer om :: Tjänster :: Kontakt
Incidenthantering Intrångsskydd & Virusskydd Network Access Control Data Loss Prevention

IT-relaterad brottslighet är ett av de mest kritiska hoten mot företag idag. Attackerna är så omfattande och komplexa att det blivit omöjligt att spåra dem manuellt. Attackerna kan orsaka driftsavbrott eller kan skapa bakdörrar i systemen för att bana väg för ytterligare angrepp i framtiden. Angreppen kan så småningom leda till ekonomiska förluster och förlust av trovärdighet på markanden.

 

Säkerhetsincidenter är ett beklagligt faktum i alla informationssystem. Det kan vara synliga och störande incidenter (t.ex. omfattande virusangrepp) eller helt obemärkta men av ytterst skadlig karaktär (t.ex. förlust av konfidentiella tillväxtplaner).

 

Det finns en stor mängd information tillgänglig för att hjälpa dig hantera dessa händelser, men om inga förberedelser har gjorts blir det problem att hitta och använda den med kort varsel.

 

Våra tjänster inom incident hantering innehåller bl.a. följande:

  • Härdning av Windows servrar och applikationer.
  • Genomgång av brandväggsregler och access skydd.
  • IPS optimering.
  • Logganalys.
  • Datainsamling för vidare intrångsanalyser.
  • Forensiska analyser.
  • Rapportering och åtgärdsplaner.

 

 

                                                                                                                                  Copyright © 2009 F-Shield Network Security AB