:: F-Shield :: Mer om :: Tjänster :: Kontakt
Incidenthantering Intrångsskydd & Virusskydd Network Access Control Data Loss Prevention

Våra konsulter är specialiserade på McAfee’s olika produkter för endpoint skydd. Begreppet Endpoint säkerhet innefattar antivirus, anti-spyware, personliga brandväggar, host-baserade intrångsskydd (HIPS), hårddiskkryptering m.fl.

 

Vi hjälper våra kunder med planering och införande av storskaliga installationer samt vid löpande systemunderhåll och uppgraderingar. Vi utför analyser och loggövervakning via ePOs rapportverktyg i syfte att utarbeta lämpliga planer för att förbättra kundens förmåga att hantera incidenter.

 

Vi hjälper även till att upprätthålla och vidareutveckla ett operativt stöd för den dagliga driften av systemen.

 

 

 

                                                                                                                                  Copyright © 2009 F-Shield Network Security AB