:: F-Shield :: Mer om :: Tjänster :: Kontakt

Informationssäkerhet är idag en grundläggande del av IT verksamheten för att förhindra kostsamma avbrott och informationsläckage. Vi utför detaljerade utvärderingar av våra kunders miljöer för att identifiera och eliminera eventuella sårbarheter.

 

Vi har alltid ett nära samarbete med våra kunder för att ta itu med säkerheten utan att störa kundens förmåga att göra affärer. Vi hjälper inte enbart till med att hitta sårbarheterna. Med strategisk rådgivning utvecklar vi våra kunders förmåga att upprätthålla en säker infrastruktur för att klara av framtida incidenter.

 

I vårt dagliga arbete ser vi ofta en övertro på att produkter skall lösa säkerhetsproblematiken. Valet av rätt produkt skall definitivt inte underskattas, men det är också viktigt hur systemen tillämpas. Våra konsulter hjälper till hela vägen från planeringsstadiet till installation och driftsättning. Målet för oss är alltid att systemet skall integreras med övriga processer och rutiner för att uppnå en så optimal nivå av säkerhet som möjligt.

 

 

                                                                                                                                  Copyright © 2009 F-Shield Network Security AB