:: F-Shield :: Mer om :: Tjänster :: Kontakt
Incidenthantering Intrångsskydd & Virusskydd Network Access Control Data Loss Prevention

Network Access Control (NAC) är ett av de hetaste och mest debatterade områdena i branschen i dag. Det är utan tvekan en av de viktigaste byggstenarna inom nätverkssäkerheten med syftet att skydda din miljö och återta kontrollen genom automatiserad policyefterlevnad.

 

Samtidigt som NAC kan vara komplicerat och mödosamt att genomföra så är de flesta experter överens om att det inte är en fråga huruvida en NAC lösning ska realiseras eller inte, utan när.

 

Våra konsulter kan hjälpa er att granska behovsbilden och bistå med teknisk kunskap vid införandet av en NAC lösning.

 

 

                                                                                                                                  Copyright © 2009 F-Shield Network Security AB